top of page

רקע

בית-הספר ליפתא הוא תיכון עיוני המעניק מקום נרחב ללימודי האמנויות.

בבית-הספר לומדים בו כ-45 תלמידים בכיתות י'-יב'.

אנו קולטים בני נוער בעלי יכולת לימודית-עיונית תקינה אשר התקשו להסתגל לבתי הספר הגדולים ולהשתלב בהם בשל קשיים רגשיים, חברתיים, משפחתיים ו/או משום שלא נמצא מענה ללקויות הלמידה שלהם.

אוכלוסיית התלמידים בבית-הספר הטרוגנית וכוללת בני נוער מכל שכבות החברה בירושלים וסביבתה. מרבית בוגרי בית-הספר פונים עם סיום לימודיהם לשירות בצה"ל או להתנדבות במסגרת השירות הלאומי.

bottom of page