top of page
בשיעור זה כל תלמיד מוזמן לתפוס ענן,
להוריד אותו לקרקע,
להפוך אותו,
למשש טוב טוב,
לחדור פנימה,
לפרוץ החוצה,
להתבונן בו
בזכוכית מגדלת,
במיקרוסקופ,
להתעטף בו,
לשבת עליו,
לטעום ממנו,
להקשיב לו,
לשחרר אותו
ולדווח (גם אם שגיעוט קתיב).

מטרת סדנת הכתיבה היוצרת לאפשר ביטוי עצמי ולטפח את הדמיון והיצירתיות.

הסדנא מתקיימת בקבוצות קטנות ובאווירה תומכת, ומעודדת את התלמידים להעלות על הכתב את רעיונותיהם ולבטא את עולמם הרגשי.

התלמידים מתוודעים ליצירות בסגנונות שונים, מכירים טכניקות כתיבה שונות ומרחיבים את ארגז הכלים היצירתי. כל מפגש נפתח בקריאת טקסט ודיון בו, לאחר מכן ניתנת מטלת כתיבה, בהמשך הכותבים משתפים את חבריהם ומקבלים משוב.

בסיום השנה מתפרסמים הטקסטים בכתב-העת של בית הספר,  ה'ליפתאן'.

bottom of page