top of page

המערך הלימודי

אנו מעניקים לתלמידינו סביבת למידה קטנה ותומכת שבה יוכלו להביא את יכולותיהם לידי מימוש.

צוות בית הספר מתאים לכל תלמיד מערכת לימודים אישית על-פי יכולותיו, נטיותיו וכישוריו.

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות בנות כ-10 תלמידים.

מרכז הלמידה

בבית-הספר פועל מרכז למידה והשהייה בו במסגרת שעות הלימודים משובצת במערכת האישית של כל תלמיד. במרכז הלמידה מכינים התלמידים שיעורי בית, כותבים עבודות ומתכוננים לקראת מבחנים ובחינות הבגרות.

מורים מצוות בית-הספר נמצאים במרכז הלמידה באופן קבוע ומסייעים לתלמידים במטלות השונות.

ההזדמנות להצליח

תכנית הלימודים הייחודית של בית-הספר משלבת את המקצועות העיוניים בתחומי אמנות מגוונים.

מסלול הלימודים כולל את כל מקצועות הבגרות של תכנית הליבה על-פי דרישות משרד החינוך.

במהלך שנות לימודיהם, מרבית התלמידים משפרים את הישגיהם הלימודיים באופן משמעותי       

וניגשים לחלק נכבד מבחינות הבגרות.

תחומי האמנות מעשירים את עולמים של התלמידים, מטפחים את היצירתיות שלהם ומציעים להם במה לביטוי עצמי. בכל תחום התלמידים מוזמנים למצות את כישוריהם בתוצרי הלימוד; הפקות תיאטרון וערבי מוסיקה, תערוכות אמנות פלסטית (ציור, רישום ופיסול) וצילום, הוצאה לאור של כתב-העת "ליפתאן". חוויות ההצלחה מעצימות, מבססות את הביטחון העצמי ויוצרות הנעה להמשך הלמידה.

bottom of page