top of page
תכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים להתנסות בציור, רישום, פיסול וצילום.
הלימודים מתקיימים ברובם כשיעורי סדנא, בהם התלמידים מתוודעים לטכניקות מגוונות ורוכשים מיומנויות מקצועיות שונות. במהלך השנה, בעקבות ההתנסות בתחומי האמנות השונים, לומד כל תלמיד לזהות את נטיותיו וכישוריו ובוחר בהתאם את התחום בו הוא רוצה להתמקצע.

בגרות באמנות

בית הספר מגיש את התלמידים לבגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד בהתאם לדרישות משרד החינוך. מגמת האמנות משלבת לימודים עיוניים (היכרות עם תולדות האמנות והסגנונות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה)  

בלימודים מעשיים, במהלכם רוכש התלמיד ארגז כלים יצירתי, בוחר את אמצעי הביטוי המתאימים לו ויוצר באמצעותם את פרוייקט הגמר.

פרוייקט הגמר

במסגרת החלק המעשי של בחינת הבגרות באמנות, בכיתה י"ב כל תלמיד במגמה יוצר פרוייקט גמר, אותו הוא מפתח לאורך השנה מרמת הרעיון ועד לביטוי האמנותי שלו. הפרוייקט מוצג בתערוכת הסיום של תלמידי המגמה והוא נמדד במקוריות, בשימוש בחומרים, בהיקף העבודה, בביטוי רגשי ורעיוני של התלמיד ובתהליך העבודה שעבר עד להצגת עבודותיו.

bottom of page