top of page

מערכת אישית

מתוך תפיסתו החינוכית של בית-הספר כי יש להתאים את מערך הלמידה לכל תלמיד, מקבל כל תלמיד מערכת שעות אישית המתאימה במידת האפשר ליכולותיו ולרצונותיו. כל התלמידים מתנסים בתחילת השנה בשיעורי הדגמה בכלל מקצועות הלימוד ולאחר מכן הם בוחרים מתוכם את אלו שירצו ללמוד בנוסף לשיעורי החובה.

בנוסף למקצועות הלימוד, כוללת תכנית הלימודית האישית של כל תלמיד 6-4 שעות שבועיות בהן הוא נמצא ב"מרכז הלמידה". במסגרת שעות אלו הוא מכין את שיעורי הבית שלו ומתכונן למבחנים, בסיוע של צוות מורים וסטודנטים המאיישים את המרכז באופן קבוע.

ימי הלימוד בבית-הספר הם א'-ה', בימי ו' מתקיימים שיעורים ייעודיים לבגרות או חזרות למקצועות האמנות..   שעות הלימודים הן בין 8:30 ל-16:00 (בהתאם למערכת האישית).

מערכות שעות לדוגמא

איתי - תלמיד חדש

אדווה - תלמידה וותיקה

bottom of page