top of page
לתלמידי בית-הספר יש אפשרות להתנסות בפן המעשי של התיאטרון בלבד או להצטרף למגמת התיאטרון המכינה אותם לבגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד.

מגמת התיאטרון משלבת את הלימודים העיוניים בלימודים המעשיים והלמידה נעשית באמצעות פרוייקטים.

במהלך לימודיהם, התלמידים מתוודעים ליצירה התיאטרונית על כל היבטיה; מחזאות, הפקה, עבודת השחקן, עיצוב החלל והתלבושות, הסאונד והתאורה. הם מתנסים בעבודת השחקן, מתוודעים לטכניקות משחק שונות ולשיטות בימוי מגוונות.

התלמידים גם לומדים להכיר את סגנונות התיאטרון שהתפתחו במערב לאורך ההיסטוריה, ואת הקשר בין רוח התקופה לסגנון שהתפתח בה.

בכיתה י"א, התלמידים יוצרים פרוייקטים המהווים 30% מבחינת הבגרות, דוגמת הצגת סצינות מתוך מחזות, כתיבת דיאלוגים, עיצוב תפאורה ותלבושות או עריכת תכנייה.

בכיתה י"ב, התלמידים מעלים הצגה המהווה 50% מבחינת הבגרות. במסגרת זו הם מתנסים הן בתפקיד משחקי, הן בתפקיד הפקתי, וכותבים עבודה המלווה את ההפקה.

בסוף כתה י"ב נבחנים התלמידים גם בכתב, בחינה המהווה 20% מבחינת הבגרות כולה.

במהלך שנות לימודיהם, התלמידים משתתפים במספר הפקות בית ספריות וצופים במגוון רחב של הצגות.

bottom of page