top of page

המערך החינוכי

צוות בית-הספר ליפתא אינו מסתפק בשיפור ההישגים הלימודיים בלבד. באמצעות גישה חינוכית-טיפולית ייחודית, אנו שואפים לקדם את התלמידים הן רגשית והן חברתית...

בין המורים לתלמידים

לכל תלמיד ישנו מחנך-יועץ שמלווה אותו הן מהבחינה הלימודית והן מהבחינה הרגשית, מהווה כתובת זמינה ומזמינה עבורו לפנייה בכל נושא, ומרכז את כל המידע אודות התקדמותו בבית הספר.

המחנך מסייע לתלמידיו לפתח מודעות עצמית לכישוריהם, כמו גם לקשייהם.

עבודת המחנכים מתבססת על יצירת קשר קרוב, חם ומתמשך עם כל אחד מהתלמידים. במהלך הלימודים נוצרים יחסים משמעותיים ומתקיימת תקשורת פתוחה, בגובה העיניים, בין התלמידים למורים.

המחנך פועל בשני תחומים עיקריים: התחום הפרטני (שיחות אישיות) והתחום הקבוצתי (קבוצת התנסות-חינוך).

 

קבוצות חינוך:

מעבר לייעוץ הפרטני ולליווי היומיומי לו זוכה התלמיד מהמחנך, משתייך כל תלמיד לקבוצת התנסות שאותה מנחה המחנך האישי שלו. הקבוצה מתכנסת אחת לשבוע ומקיימת פעילויות חברתיות מגוונות במטרה להעמיק את ההיכרות ואת הקשר בין הפרטים בקבוצה, לשפר את הדיאלוג ביניהם, להגביר את המעורבות החברתית שלהם ולתת במה לכל הנושאים המעסיקים אותם.

בנוסף למחנכים, פועלת בבית-הספר יועצת חינוכית אשר, בין היתר, מלווה את תלמידי כיתה י"ב במעבר מסיום התיכון להמשך דרכם. היועצת מנחה את קבוצת השמיניסטים ומהווה כתובת לפניות בכל הנוגע לתהליך המיון והשיבוץ לצה"ל או לפנייה לשירות לאומי.

bottom of page