top of page

מרכז למידה

כחלק ממערך התמיכה והלמידה, מפעיל בית הספר מרכז למידה הממוקם בספרייה ומהווה מסגרת ייחודית ללמידה ולהעשרה של התלמידים.
IMG_0598.heif

למרכז הלמידה מקום מרכזי בבית הספר. במערכת הלימודים של כל תלמיד משובצות בו מספר שעות שבועיות. התלמידים מכינים במרכז הלמידה שיעורי בית, משלימים חומר לימודים חסר, כותבים עבודות ומתכוננים למבחנים. זהו המקום בו אנשי הצוות פוגשים את כל התלמידים במצב של למידה עצמית. כך ניתן לראות כיצד כל תלמיד עובד, מה הן נקודות החוזק שלו, באילו קשיים הוא נתקל, באילו אסטרטגיות למידה הוא משתמש, אילו אסטרטגיות חסרות לו וכיצד ניתן לסייע לו להתקדם.

בכל שעות פעילותו שוהים במרכז הלמידה, מורים בעלי התמחויות מקצועיות שונות וסייעים המציעים לתלמידים עזרה בביצוע המשימות הלימודיות שלהם.

 

במרכז הלמידה נמצאות עמדות מחשב רבות המאפשרות לתלמידים למידה עצמאית. כמו כן, המרחב מחולק לחלל מרכזי וחללי לימודי אינטימיים נוספים, בהם יכולים להתקיים שיעורים פרטניים או עבודה בקבוצות קטנות.

נעם מרכז למידה.jpeg
נועם מן מרכז למידה.jpeg
bottom of page