top of page

המערך החברתי

אנו רואים בפן החברתי של חיי בית הספר חלק משמעותי ובלתי נפרד ממארג הלימודים. בבית-הספר פועל צוות "ריכוז חברתי" היוזם, מתכנן ומוציא לפועל פעילויות חברתיות רבות ומגוונות, חלקן בזמן הלימודים וההפסקות וחלקן מעבר לשעות הלימודים ו/או מחוץ לבית הספר.

אירועים לאורך השנה

לאורך השנה אנו מקיימים אירועים רבים סביב מעגל השנה, דוגמת ציון חגים ועריכת טקסים בימי זיכרון, יוזמים מפגשים עם דמויות מעוררות השראה ואישים בעלי השפעה ציבורית, יוצאים לטיול שנתי ולסיורים באזור ירושלים.

 

מעורבות חברתית

בית הספר מייחס חשיבות רבה למעורבות התלמידים בקהילה ולעשייה למען הזולת.

במסגרת התכנית למעורבות חברתית, אנו מזמינים את התלמידים להעמיק את היכרותם עם שכבות האוכלוסייה השונות ועם מגוון המגזרים בחברה.

ייצרנו מסגרת שבה קבוצות החינוך נחשפות לקהילות שונות בסביבת בית הספר ונפגשות עם פעילים חברתיים, מזהות את צרכי הקהילה, מציבות לעצמן יעדים ומגבשות דרכי פעולה יצירתיות. אנו רואים ביכולת להרחיב את נקודת המבט ולפעול למען הזולת - כלי מעצים לחיים.

bottom of page