top of page
תיכון ליפתא בירושלים מציע בית לתלמידים שלא מצאו את מקומם במערכת החינוך הרגילה, והם מבקשים להצליח בלימודים וליהנות מקסמן המיטיב של האמנויות. לבית הספר גישה חינוכית-טיפולית ייחודית, והוא מציע מסגרת תומכת, למידה בקבוצות קטנות, התאמת תכנית לימודים אישית לכל תלמיד על-פי צרכיו, מתן סיוע לימודי, תקשורת בגובה העיניים  וליווי פרטני לכל אורך הדרך. אנו מאמינים כי באמצעות תנאים אלו אנו מעצימים את התלמידים, מגבירים את ההנעה שלהם ללמידה ומסייעים להם לממש את יכולותיהם במלואן.

"כל ילד נולד אומן. הבעיה היא כיצד להישאר אמן ברגע שהוא גדל."

פאבלו פיקאסו

ליפתא תיכון עיוני
בשילוב אמנויות

בואו להכיר חווית הצלחה!
bottom of page